El Consell Superior d’Esports convoca els Premis CSD-Carrera Dual 2023

El Consell Superior dEsports convoca aquests premis amb caràcter anual.

L’objectiu de la convocatòria és el reconeixement de l’esforç dels nostres joves esportistes per compaginar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica, tant a l’àmbit escolar com a l’universitari.

Les candidatures només les poden presentar els òrgans amb competències en matèria esportiva de les comunitats autònomes (o si escau de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla), ja siguin les direccions generals d’esport d’aquestes, o òrgans similars.

El procediment de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la nostra seu electrònica en el tràmit següent: tràmit 3034817