PROAD Comunitat Valenciana

QUÉ ES PROAD

Qué es PROAC CV

Programa d’atenció a la persona esportista d’elit

PROAD Comunitat Valenciana

El programa consisteix en la tutorització a les persones esportistes d’alt nivell i esportistes d’elit d’alta competició amb l’objectiu de millorar la seua formació acadèmica, compatibilitzar-la amb la seua activitat esportiva, l’orientació psicosocial de la persona esportista i l’orientació i acompanyament laboral per al seu desenvolupament personal, acadèmic i laboral.

S’estableix un sistema d’informació i acompanyament en els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, en el seu vessant social i acadèmic, facilitant la carrera dual formativa i esportiva, bàsicament en dos nivells d’intensitat:

Esportistes amb necessitats d’orientació més general


Servei integral d’informació a l’esportista d’elit, serveis i mesures de suport implementades (informació sobre ajudes a esportistes, mesures de suport educatives, en universitat, disponibilitat de centres de tecnificació, centres de medicina esportiva, etc..).

Esportistes directament tutoritzats amb seguiment específic


Servei de tutoria acadèmic-esportiva i de consultoria i orientació per a la incorporació laboral d’esportistes. Atenció a esportistes amb especial dificultat per a compatibilitzar els seus estudis per les exigències en desplaçaments, internacionals, o pròxims a finalitzar carrera esportiva.

L’assignació a un grup o l’altre d’atenció es realitzarà basant-se en una valoració de l’exigència de l’esport practicat i en criteris de proximitat de la finalització de la carrera esportiva, proximitat de la finalització dels estudis, situació i capacitació professional i situacions singulars que aconsellen la seua atenció en un grup o l’altre. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, designarà als esportistes d’elit d’alta competició que accedeixen al programa d’atenció.