PROAD Comunitat Valenciana

PROGRAMES EN CENTRES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA

centros especificación

Centres i programes de tecnificació esportiva

Un dels principals objectius de la Direcció General de l’Esport referents a l’esport d’elit i alt rendiment consisteix a planificar i desenvolupar una estructura de tecnificació esportiva que integre als esportistes des de les categories inferiors fins a la culminació de la seua carrera esportiva.

La línia de treball sobre la qual es planifica l’actuació en matèria de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana és l’estructuració d’activitats a través de programes de tecnificació que faciliten als joves la seua formació esportiva a tots els nivells.

Les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Direcció General d’Esport, desenvolupen programes de tecnificació de les següents modalitats esportives: