PROAD Comunitat Valenciana

ESPORTISTES D´ELIT

El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, defineix el concepte d’esport d’alt nivell, així com el d’esportista d’alt nivell i esportista d’alt rendiment.

Es consideren esportistes d’alt nivell als qui figuren en les relacions elaborades anualment pel Consell Superior d’Esports (CSD), en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles i, en el seu cas, amb les comunitats autònomes.

En la Comunitat Valenciana, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat, estableix que tindran la condició d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana les persones esportistes que siguen incloses en la Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

Requisits

  • Ser major de 12 anys.
  • Tindre llicència esportiva d’una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola.
  • Haver nascut en la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l’any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Quan sol·licitar-ho?

  • Les sol·licituds d’inclusió en la Llista d’Esportistes d’Elit i/o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana podran presentar-se el dia 21 de gener de l’any en què s’obtenen els resultats esportius o mèrits acreditats i fins al 20 de gener de l’any següent  
  • Només podrà tramitar-se una sol·licitud per cada any. En cas necessari, es podrà realitzar una sol·licitud complementària abans de la finalització del termini establit en l’apartat anterior, en la qual s’aportaran nous resultats no acreditats en la sol·licitud inicial.

ESPORTISTES D´ELIT PROMOCIÓ

Corredora PROAD CV
  • Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats esportius durant els anys que complisquen entre 12 i 16, tots dos inclosos, en els llocs, classificacions i nivell esportiu establits:
  • Esportistes participants amb la selecció autonòmica o estatal durant els anys que complisquen entre 12 i 16 anys en competicions oficials,

ESPORTISTES D´ELIT ALTA COMPETICIÓ

  • Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats durant l´any que complisquen 17 anys o més, en els llocs, classificacions i categories d’edat o nivell esportiu establits:
  • Esportistes que hagen obtingut la condició d’esportista d’alt nivell i que figuren en les relacions que anualment publica el Consell Superior d’Esports, així com les persones esportistes d’alt rendiment establides en l’article 2.3 paràgraf a) i b) del Reial decret 971/2007, qualificades pel Consell Superior d’Esports.

ÀRBITRES, ENTRENADORS

  • En els criteris per a àrbitres i entrenadors el procediment serà el mateix que el dels esportistes.