S’ha publicat la Resolució de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a ajudes a dones esportistes l’any 2022

El 19 de març s’ha publicat en el BOE l’extracte de la  Resolució de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a ajudes a dones esportistes l’any 2022.

Per a accedir al BOE: Extracte de la Resolució de 16 de març de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a dones esportistes l’any 2022 

Esta convocatòria va destinada a ajudes a dones esportistes per a les següents situacions:

–              Ajudes per a maternitat a dones que tinguen la consideració d’esportistes d’alt nivell (DONEN) per naixement, adopció o acolliment durant l’any 2021.

–              Ajudes a dones esportistes DONEN i/o integrants d’equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys amb matrícula en centres d’educació infantil, guarderies o a càrrec de personal cuidador, l’any 2022.

–              Ajudes a dones esportistes DONEN i/o integrants d’equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2021-2022, amb la finalitat d’iniciar o prosseguir ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol o certificat de caràcter oficial amb validesa en tot el territori nacional.

El termini per a presentar sol·licituds s’ha obert el dia 21 de març, finalitzant el 8 d’abril. Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l’enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d’Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichaconvocatoria.aspx?idres=423&idProcedimiento=94