PROAD Comunitat Valenciana

SERVICIS

Servicios Proad

Servei integral d’informació a l’esportista d’elit

És el primer contacte que tenen els esportistes amb el PROADCV, on són atesos per a informar-se sobre els diferents serveis d’assistència i resoldre els seus dubtes i rebre un assessorament general.

Tutorització esportiva

A través d’aquest servei s’acompanya a l’esportista seleccionat en el seu desenvolupament integral, realitzant un seguiment personalitzat, on les seues necessitats siguen cobertes i els seus objectius reeixits mitjançant un procés de presa de consciència i de compromís personal.

Així mateix, s’ajuda i procuren els reajustaments acadèmics necessaris per a fer compatibles, en les millors condicions possibles, les exigències acadèmiques i esportives.

A més, s’estableixen les recomanacions acadèmiques precises juntament amb els tutors/Cap d’estudi i familiars, per al millor ajust del currículum acadèmic. Altres objectius d’aquest servei són:

  • Tutoritzar i acompanyar en l’adaptació dels i les esportistes estudiants a l’àmbit acadèmic, ja que les seues activitats esportives poden implicar unes certes dificultats en el desenvolupament de la seua vida estudiantil.
  • Aconseguir un autoconeixement acadèmic/professional i personal. Descobrir les seues barreres i fortaleses per a així aconseguir els seus somnis a través de tècniques del coaching educatiu. Despertar i trobar les seues motivacions internes.
  • Treballar l’autoestima, ja que aquesta empodera a l’esportista i li dona forces i motivació per a avançar en el seu propòsit. Generar compromís tant amb la seua carrera esportiva com amb la seua vida acadèmica.
  • Desenvolupar la creativitat per a generar noves opcions i nous reptes i resultats. Adaptar-se a canvis interns o impostos per l’entorn, o promoure la seua generació. Gestionar la incertesa i el canvi continu.
  • Conéixer eines per a aconseguir que l’esportista aconseguisca conciliar estudi i esport mentre està en actiu i previndre l’abandó dels estudis.
  • Orientació laboral.

La intensitat i el temps dedicat a l’activitat esportiva retarda o paralitza a vegades la planificació de procés d’inserció laboral, per la qual cosa amb posterioritat és necessari canalitzar cap a la vida laboral quan està arribant la fi de la carrera esportiva i no es queden despenjats.

Són moments en els quals sorgeixen pors i incerteses per a aconseguir obrir-se un camí després d’haver dedicat el major temps a l’activitat esportiva. Aquest servei va més enfocat a aquells esportistes que estan a final de la seua carrera esportiva i en el qual han de començar un procés de realització d’itinerari d’inserció i posar en valor les seues competències professionals i formatives per a accedir al mercat laboral. 

La principal tasca consistirà a acompanyar i motivar als esportistes en la construcció del seu Itinerari Sociolaboral, per a poder promoure l’adquisició dels recursos i estratègies necessàries per a garantir una incorporació social plena. En definitiva, desenvolupar un projecte professional personalitzat i integral a través d’un conjunt d’accions que afavorisquen la millora de la seua ocupabilitat i les seues competències.