Resolució de premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2023

Resolució de 23 de octubre de 2023, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d’Europa per a l’any 2023.