Resolució beques academicoesportives per a esportistes d’elit