Publicades les segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana 2023

Publicades les segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana 2023:

  • Resolució de 26 de juny de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elaboren les segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana de 2023:

    https://dogv.gva.es/datos/2023/06/29/pdf/2023_7361.pdf

  • Correcció d’errades de la Resolució de 26 de juny de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elaboren les segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana de 2023:

    https://dogv.gva.es/datos/2023/06/30/pdf/2023_7430.pdf