Publicada la Resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elaboren les primeres llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana de 2023

Resolució de 16 de juny de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’elaboren les primeres llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana de 2023. [2023/7044]

Llistat: https://ceice.gva.es/va/web/deporte/lista-de-deportistas-de-elite

Resolució: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/21/pdf/2023_7044.pdf