PROAD Comunitat Valenciana

POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

• Identitat: SIENA EDUCACIÓ S.A.
• NIF: A81849986
• Adreça Postal: Carrer José Abascal 55, entreplanta izda. 28003 Madrid (Espanya)
• Telèfon: 91 519 95 15
• Correu electrònic: magisnet@magisnet.com

NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

SIENA EDUCACIÓ S.A. (SIENA d’ara en avant) és el titular d’aquest Lloc web, i l’ha adequat aquesta a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’INTERESSAT queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que facilite a través de la pàgina Web proadcomunitatvalenciana.es, siguen tractats per Siena Educació.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s’especifique el contrari) per a complir amb les finalitats establides. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

FINALITATS DEL TRACTAMENT I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Siena Educació tractarà la informació que facilite l’Interessat a través del lloc web o de qualsevol altre mitjà conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar el registre de l’interessat, gestionar una cita, dur a terme l’execució dels serveis contractats i el manteniment de la relació contractual. Les dades de l’Interessat seran conservats amb aqueixa fi durant tot el temps en què la relació contractual estiga vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades del contracte, a l’efecte de la formulació, l’exercici o la defensa d’eventuals reclamacions.
 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Interessat, quan aquest facilite les seues dades a través dels formularis de contacte i adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte en el lloc web o de qualsevol altre mitjà de comunicació. Les dades de l’Interessat seran conservats amb aqueixa fi fins que aquest s’opose o arrebossat el seu consentiment.

TIPOLOGIA DE DADES TRACTADES

SIENA tractarà les següents categories de dades de l’Interessat:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, imatge.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon, etc.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat, etc.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, etc.
 • Dades econòmiques, financers o d’assegurances: ingressos, dades bancàries, etc.

En cas que l’Interessat facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a SIENA EDUCACIÓ S. a. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, SIENA EDUCACIÓ S. a. podran dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

LEGITIMACIÓ I FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades de l’interessat per part de SIENA EDUCACIÓ o les entitats pertanyents a SIENA EDUCACIÓ S. a. per a dur a terme la prestació dels serveis contractats està basat en l’execució del contracte, per la qual cosa el subministrament de les dades a aquest efecte és obligat i impediria el seu compliment en cas contrari. En cas que l’interessat retire el seu consentiment, MAGISTERIO o les entitats pertanyents a SIENA, no podrà prestar els serveis objecte de contractació.

D’altra banda, el tractament de les seues dades per a l’enviament de comunicacions comercials basat en l’elaboració d’un perfil comercial està basat en el consentiment, el qual atorga marcant la casella corresponent. El tractament per a la realització d’enquestes de satisfacció està basat en el consentiment i voluntat de l’interessat.

D’altra banda, la legitimació del tractament per a donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Interessat sobre algun servei concret està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Interessat podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals que tractem a SIENA EDUCACIÓ procedeixen de:

 • Formularis de contacte.
 • Formularis de cites per a esdeveniments organitzats
 • Actes públics organitzats

DESTINATARIS

Les dades de l’Interessat, amb caràcter general, tan sols seran comunicats a les empreses de SIENA, però no seran comunicats a tercers excepte en els casos en què tinga lloc la Contractació d’un servei, i en aquest cas i, amb la finalitat de prestar adequadament el servei, podran ser comunicats a:

 • Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
 • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis.
 • Tercers proveïdors de serveis de màrqueting.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Interessat:

 • Garanteix que és major de 18 anys en els casos de contractació de serveis, i que les dades que facilita a SIENA EDUCACIÓ són vertaders, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Interessat respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que responga a la seua situació real. Aquesta pàgina, excepte casos concrets, no està dirigida a menors d’edat.
 • En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si eres menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari ni facilitar les teues dades personals.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals facilite les seues dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seua autorització per a facilitar les seues dades a SIENA per als assumptes assenyalats.  
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del Lloc web o de qualsevol altre mitjà i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause a SIENA EDUCACIÓ.

ÚS DE COOKIES

Part dels serveis prestats en la pàgina web de SIENA EDUCACIÓ podran utilitzar cookies, amb la finalitat de personalitzar i facilitar al màxim la seua navegació per la pàgina web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permeten deduir dades personals de l’usuari. SIENA utilitza aquestes dades amb la finalitat de millorar els seus serveis. L’usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar les cookies, no obstant això MAGISTERIO li aconsella i agraeix que active l’acceptació de cookies, per a poder obtindre dades més precises que permeten millorar el contingut i adaptar-lo a les preferències de l’usuari. Pots obtindre més informació sobre les cookies consultant la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

DRETS DELS USUARIS

L’Interessat pot enviar un correu electrònic a magisnet@magisnet.com o bé correu postal a Carrer José Abascal 55, entreplanta izda. 28003 Madrid (Espanya), indicat en la referència que es tracta s’unisca sol·licitud de protecció de dades, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtindre confirmació acosta SIENA EDUCACIÓ
 • Accedir a les seues dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Obtindre de SIENA la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la web www.aepd.es o mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General d’Inspecció de Dades de l’AEPD, carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid, quan considere que SIENA han vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

SIENA atendrà la sol·licitud i informarà l’Interessat sobre les mesures adoptades en el termini d’un mes des de la seua recepció. Aquest termini podrà prorrogar-se un màxim de dos mesos addicionals en cas necessari, tenint en compte la complexitat i nombre de sol·licituds.

SIENA informarà l’Usuari de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. SIENA respondrà a les sol·licituds pel mateix canal utilitzat per l’Interessat, llevat que aquest dispose una altra cosa.

MESURES DE SEGURETAT

SIENA tractaran les dades de l’Interessat en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.