Items per a l´èxit personal i profesional

OBJECTIUS:

 • Identificar les àrees rellevants de la meua vida
 • Conéixer el grau de satisfacció de cada àrea
 • Establir prioritats
 • Enfocar-se en el veritablement important
 • Fixar metes a curt/mig/llarg termini
 • Aprendre a gestionar el temps correctament
 • Aconseguir l’èxit integral

CONTINGUTS:

 • La roda de la vida (Paul J.Meyer)
 • Qüestionari de visualització de la vida ideal
 • Cercle de preocupació i influencia
 • Mètode de gestió del temps GTD
 • Mètode d’anàlisi cost/benefici

Joan Calatayud

Esportista d’elit i tutor PROAD CV. Els meus estudis en l’àmbit social en paral·lel amb la meua carrera esportiva m’han permés conéixer de primera mà els avantatges i dificultats que comporta ser esportista d’alt nivell i, més concretament, la carrera dual. Per això, el meu objectiu és orientar-te en totes aquelles decisions que com a esportista deuràs prendre per a aconseguir les teues metes, tant en l’esportiu com en el personal. Un suport integral que et propulse a aconseguir tot allò que et proposes.

Fecha

22/02/2022
¡Caducado!

Hora

13:30 - 15:00