Com planificar els teus objectius professionals

OBJECTIVES

 • Anàlisis situació de partida i possibles problemàtiques que puguen sorgir.
 • Aportar eines i recursos per a marcar objectius professionals.
 • Conéixer i aplicar la metodologia SMART per a establir metes tant personals com professionals 
 • Realitzar una correcta planificació a mitjà i/o llarg termini.
 • Avaluar punts forts i febles de diferents alternatives.
 • Transformar objectius en accions.
 • Crear un pla d’acció.

CONTINGUTS 

 • Test situació de partida 
 • Anàlisi DAFO
 • Mètode SMART
 • Pla d’acció

WEBINAR IMPARTIT PER: 

Esther Melero

Psicòloga i Tutora del Proad Comunitat Valenciana

Psicòloga especialitzada en orientació laboral i educativa amb màster en gestió de recursos humans, treball i organitzacions. La meua passió és acompanyar-te i donar-te suport en les diferents etapes de la vida des d’una visió integral. Els meus inicis en aquesta apassionant professió van ser en el servei d’orientació de la Universitat de València facilitant i potenciant la inserció laboral a tots els estudiants universitaris. Després d’això, vaig continuar com a tècnica de recursos humans en una empresa de treball temporal i tècnica de selecció en una consultora. A poc a poc vaig anar especialitzant-me com a orientadora i formadora fins al dia de hui, que continue en constant aprenentatge.

Fecha

26/01/2022
¡Caducado!

Hora

13:30 - 15:00

Organizador

Proad Comunitat Valenciana