Convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques a esportistes d’elit de la província d’Alacant, anualitat 2023


Objecte:

Ajudes econòmiques i beques acadèmic-esportives a esportistes d’elit de la Província d’Alacant per a col·laborar en les despeses que la formació i preparació esportiva exigeix als esportistes d’elit.

Destinaris:
Hauran de ser considerats com a esportistes d’elit a la Comunitat Valenciana, figurant en la llista d’esportistes d’elit que anualment publica la Generalitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.